ติดต่อเรา

thaincdnet-map

แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ | ชั้น 2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  • โทรสาร 02-590-2380
  • โทรศัพท์ 02-590-2379
ติดต่อสำนักงาน